Levenslange garantie

Voor veel producten van Skandia geldt een levenslange garantie, maar wat houdt dit precies in?

Wij hebben veel vertrouwen in de kwaliteit van de verschillende Skandia gereedschappen, daarom geldt voor veel Skandia gereedschappen de levenslange garantie. Wanneer jouw Skandia gereedschap materiaal- of fabricagefouten vertonen, dan wordt het product gratis vervangen. De normale gebruikersslijtage is hiervan uitgesloten.

Wat doen wij om de problemen op te lossen?
Producten die onder de garantie vallen, worden, naar inzicht van Skandia, gerepareerd of vervangen en kosteloos geretourneerd.

Wat is niet gedekt?
Defecten als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. Skandia is niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade.

Er geldt geen andere expliciete waarborg
Deze levenslange garantie is de enige en exclusieve garantie voor producten van Skandia. Er zijn geen medewerkers, vertegenwoordigers, dealers of andere personen bevoegd om deze garantie aan te passen of om namens Skandia andere garanties aan te bieden.

Uitvoering van de levenslange garantie van Skandia
Skandia biedt een uitgebreide levenslange garantie ter ondersteuning van gekochte Skandia-producten (geldt niet voor alle Skandia producten).

Skandia gereedschappen zijn betrouwbaar en duurzaam. De levenslange garantie biedt bescherming tegen materiaal- of fabricagefouten.

Wanneer er sprake is van een probleem met je Skandia gereedschap vanwege een materiaal- of fabricagefout, proberen we het probleem tijdig op te lossen.

Normale slijtage
Ons gereedschap wordt gewoonlijk gebruikt in veeleisende toepassingen en omgevingen. Onder deze omstandigheden kan het Skandia gereedschap na verloop van tijd normale slijtage vertonen, waarvoor onderhoud nodig is. Normale slijtage wordt niet gezien als een "defect" en valt niet onder de levenslange garantie van Skandia. Niettemin willen we je gereedschap zo snel mogelijk weer gebruiksklaar maken. Om deze service te bespoedigen en om in je behoeften te voorzien, biedt Skandia een uitgebreid netwerk van verkooppunten van Skandia gereedschappen.  

Materiaal- of fabricagefouten
We merken dat defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten gewoonlijk vroeg in de levensduur van het product optreden. We constateren dat deze producten, wanneer ze worden teruggestuurd voor inspectie, over het algemeen nog zo goed als nieuw zijn en weinig sporen van gebruik vertonen. Het is ongebruikelijk dat een product met een fabricagefout het lang uithoudt wanneer het gedurende lange tijd op normale wijze wordt gebruikt. Producten die na maanden of jaren betrouwbare dienst worden teruggestuurd voor inspectie onder garantie, vertonen zelden gebreken. De meest voorkomende vraag naar service is als gevolg van normale slijtage. Er is dan geen sprake van materiaal- of fabricagefouten.

Laatste updates

Toon alle updates