Disclaimer

Skandia is onderdeel van THR BV. THR besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. THR aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

THR stelt de informatie op de website en de e-nieuwsbrief alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat THR niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.